Bộ GTVT vừa có điều chỉnh đề xuất mức phí ô tô thấp hơn. Mức tối thiểu là 10 triệu đồng/năm với loại xe 1.0 trở xuống; từ 1.0 đến 1.5 là 15 triệu đồng, trên 1.5 đến 2.0 là 20 triệu đồng. Theo bạn: